Kişiye Özel Yazılım

Kişiye Özel Yazılım

İşletmede Her Kademeye Hizmet Etme

Paket yazılımlar, İşletmelerdeki irade, temsil (yönetim) ve meslek kademesinin bilgi ihtiyaçlarının tamamını çoğu zaman çözmezler.

Bu yüzden işletmeler, bir yazılımdan başka bir yazılıma geçmekte ya da birden fazla yazılımı kullanarak bu ihtiyacı karşılama yoluna başvurmaktadır.

Bir verinin birden fazla yere, farklı kişiler tarafından işlenmesi zaman kaybına neden olarak anlık bilgi ihtiyacını karşılama durumunu ortadan kaldıracak,

hem de hata yapma riskini artırarak doğru bilgi ye ulaşma şansı azaltacaktır.

Özel yazılımlar, her kademeye hizmet edecek bilgileri, daha kısa zaman da, hatasız üreterek işletmelerin birden fazla yazılım kullanma ve yazılımı

sürekli değiştirme problemlerini ortadan kaldırır.


Tek Yazılımla Farklı Sektörler

Birden fazla sektörde iş yapan işletmeler çoğunlukla iş yaptıkları her sektör için ayrı bir yazılım kullanmaktadırlar.

Bilgilerin tek merkezde toplanması hem zaman kaybına sebep olmakta hemde bilgi aktarımlarında hata yapma oranı artmaktadır. 

Özel yazılım çözümleri ile firmanın iş yaptığı her sektöre ait yazılım ihtiyaçları rahatlıkla karşılanabilir.

Böylece işletme bir yazılımla tek merkezden daha güçlü yönetilebilir.

Ürün Karşılaştır (0)

Alışveriş sepetiniz boş!